Accessible Car Rental1

השכרת רכבים נגישים

אלבר מספקת שירות השכרת רכבים נגישים

חברת אלבר ציי רכב- מחזיקה ומעמידה להשכרה רכבים נגישים להסעת אנשים עם מוגבלויות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.

לצורך השכרת כלי רכב נגיש יש לפנות לתאום הזמנה מול הנציג בטלפון:  03-6151000.

מועד האספקה כפוף בין היתר למלאי הרכבים הנגישים הזמין.


להלן פרטים נוספים בנוגע לרכבי ההשכרה הנגישים שמציעה החברה:

- רכבי ATTRAGE SEDAN יצרן MITSUBISHI(רכב נגיש עם מנגנון יד שמאל + תפוח הגה) המיועדים לנהיגה עצמית.

- רכבי LEON STYLE SW יצרן SEAT (רכב נגיש עם מנגנון יד שמאל + תפוח הגה/ רכב נגיש עם דוושת האצה ברגל שמאל + נעילה לדוושה/ רכב נגיש עם מנגנון יד ימין + תפוח הגה) המיועדים לנהיגה עצמית.

- כמו כן, קיימים רכבים המיועדים להסעה, דגם PROACE יצרן TOYOTA (רכב נגיש עם מעלון (6 מושבים) - משא אחוד סולר אוט').

איש עם מוגבלות נכנס לרכב נגיש