Class Action1

תובענות ייצוגית

2022
הסדר פשרה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית ת"צ 40724-11-19 הדר נ' אלבר קרדיט בע"מ
פטיש בית משפט
2022
הודעה בדבר אישור הסכם פשרה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית בעניין ת"צ 18491-09-20 סכימה-הדרכה ומולטימדיה בע"מ נ' אלבר ציי רכב (ר.צ) בע"מ
פטיש בית משפט
2021
הודעה בדבר אישור הסדר פשרה בבקשה לאישור תביעה ייצוגית בעניין ת"צ 7789-06-15 כרמי נ' שלמה תחבורה (2007) בע"מ ואח'
פטיש בית משפט
2020
הודעה בדבר אישור הסדר פשרה בבקשה לאישור תביעה ייצוגית בעניין ת"צ 9020-03-17 קורמן ואח' נ' אלבר א.פ. ואח' בע"מ
פטיש בית משפט
2019
הודעה בדבר אישור הסדר פשרה בבקשה לאישור תביעה ייצוגית בעניין ת"צ 16-09-45153 דקלה נדב נ' אלבר ציי רכב
פטיש בית משפט