באנר איזי-פיי

מסלול ליסינג איזי פיי

הדרך הקלה למכונית הבאה שלך

EASY-PAY מאפשר לך לא רק להגשים את חלום המכונית החדשה בקלות, אלא גם להמשיך להתקדם ולנסוע במכונית חדשה בכל עת שתחפץ ללא כאב ראש וביורוקרטיה מיותרת.

התכנית בנויה משלושה שלבים:

  • מקדמה – תשלום מזומן ראשוני מסך מחיר הרכב.
  • תשלומים חודשיים קלים ונוחים.
  • אופציית רכישה.

בסוף התקופה, עומדות לרשותך 3 אפשרויות:

  • לרכוש את הרכב- תוך מימוש אופציית הרכישה בסכום הידוע מראש.
  • להחליף את הרכב הקיים ברכב חדש- באפשרות זו, חלק מסכום המקדמה לעסקה החדשה ייזקף לזכותך בגובה ההפרש בין שווי רכבך בפועל בעת החזרתו (כפי שיסוכם בינך לבין אלבר) לבין סכום אופציית הרכישה המצוין בחוזה.
  • להישאר עם הרכב הנוכחי ולפרוס את אופציית הרכישה לתשלומים נוספים.

לקבלת הצעה לליסינג פרטי מנציג אלבר

Loading nanoRep